ליווי סביבתי וייעוץ סביבתי לתכניות מתאר

  • ארציות
  • מחוזיות
  • כוללניות
  • מפורטות
  • היתרי בנייה
  • הליכי התנגדויות
תוכניות מתאר
>> ערכי טבע חזות ונוף: עצים (שימור, העתקה), שטחים ירוקים, אזורים לשימור.
>> ניתוח התכנית ביחס לשימושי וייעודי קרקע.
>> איתור קונפליקטים וערכים סביבתיים והצעות לפתרון.
>> תשתיות: ניקוז, ביוב, חשמל וכו'.
>> ניקוז – מצב קיים, תכנון מערכת הניקוז (ספיקות וכו').
>> תנועה וחניה, (דרכי גישה לפריקת סחורות, פסולת, מערכות בתת הקרקע).
>> קרינה.
>> פיתוח נופי והשתלבות בסביבה.
>> שלביות, עבודות הקמה.
>> עקרונות בניה ירוקה.

נושאים מטופלים

תמא 14
רונית טורק איכות הסביבה- מחויבות לאמינות, מקצועיות, איכות, עמידה בלו"ז

נייד: 052-444-0650   |    טלפקס:  077-528-8085   |   דוא"ל: TurkRonit@gmail.com  
FacebookGoogle+Twitter