בהתאמה מלאה לדרישות וועדות התכנון ותקן בנייה בת-קיימה 5281

תוצרים:
1. שימושי וייעודי קרקע (ברדיוס X3 גובה מבנה/י הפרויקט)

2. חשיפה לשמש
  • הדמיות מצב מוצע בהשוואה למצב קיים/מאושר
  • ניתוח תחום הצל של הפרויקט.
  • ממצאים, מסקנות והמלצות
3. שדה זרימת רוח
  • >> שכיחות רוחות באזור עפ"י נתוני אקלים עדכניים
  • >> סימולציית רוחות (מהירויות והסתברויות) במפלס הרחוב
  • >> הדמיות  CFD1  מצב מוצע 
  • >> ניתוח ההשפעות על נוחות האדם
  • >> ממצאים, מסקנות והמלצות

1. הסימולציה CFD מתבצעת באמצעות המודל Outdoor Pedestrian Comfort
​המהווה חלק מהתוכנה UrbaWind של חברת Meteodyn הצרפתית.

נספח מיקרו אקלים  הצללות ושדה זרימת רוח (CFD)

רונית טורק איכות הסביבה- מחויבות לאמינות, מקצועיות, איכות, עמידה בלו"ז

נייד: 052-444-0650   |    טלפקס:  077-528-8085   |   דוא"ל: TurkRonit@gmail.com  
FacebookGoogle+Twitter