מגורים ומסחר

מגורים ומסחר

מלון

מלון

שכונה או רובע

שכונה / רובע

דרכים

דרכים

בין הנושאים הרלבנטים:  
>>  איכות האוויר 
>> אקוסטיקה
>> קרינה
>> זיהום מים וקרקע 
>> פגיעה נופית ויזואלית
>> ערכי טבע
>> אקולוגיה

קבע פגישת ייעוץ

תסקיר השפעה על הסביבה

>> תיאור סביבת התכנית
>> תיאור התכנית
>> תכנון מפורט
>> השפעות התכנית
>> המלצות להוראות התכנית

חוות דעת סביבתית

רונית טורק איכות הסביבה- מחויבות לאמינות, מקצועיות, איכות, עמידה בלו"ז

נייד: 052-444-0650   |    טלפקס:  077-528-8085   |   דוא"ל: TurkRonit@gmail.com  
FacebookGoogle+Twitter